Pagdating ng mga tsino sa pilipinas Older women web cam chatsex match book

Posted by / 24-Oct-2019 03:24

Hacking selected websites at the suspected country of the hacker or hackers does not objectively articulate any political issue and only subjectively fulfills a personal desire to “get even” …we also call on the concerned technology-savvy Filipinos to stop hacking other websites, particularly those from China.Filipinos are more sensible than this, and our expertise is better used in productive endeavors.At tulad din ng kulturang kanluranin, may espisipikong kagawian ang mga Tsino pagdating sa hapag-kainan.Ang Chinese dining etiquette ay puno ng mga significant na tradisyon.Kung ikaw ay isang panauhin, hayaan mong ang iyong host ang mag-order ng pagkain para sa iyo.Bilang pagbibigay-galang, aalukin ka ng iyong host na umorder ng pagkain, pero, bilang pagpapakita ng iyong pagiging maginoo at pagkaalam sa kulturang Tsino, dapat mo itong tanggihan sa mapagpakumbabang paraan at hayaan ang host na mag-order ng pagkain.Joseph Corpuz [en]: We may not be strong as China in terms of military but we can be strong economically if only we get our act together, if they don't want our exports then let's look to other countries and we must be self-reliant we can do this.Joseph Corpuz: Hindi man tayo kasing-tibay ng Tsina sa kakayahang militar ngunit maaari nating palakasin ang ating ekonomiya kung magtutulungan tayo, kung ayaw nila sa mga produkto natin puwes ialok natin sa ibang bansa at huwag tayong umasa sa kanila, kaya natin ‘to.

They should just stay away from our islands and focus on their own problem. Palibhasa alam nila wala tayong kagamitang pandigma. Their economy is falling and it is not that rosy as it seems to be.

Leaders will always find distraction so that the people will rally behind them.

One way is to wedge war against a small nation that they can easily bully. This is what Bush did when he declared war against Iraq because he is becoming unpopular at home. Humihina ang kanilang ekonomiya at hindi na kasing-ganda ang hinaharap nito.

Crazy as it sounds, people would go out of their way to plot maps and photoshop pictures just to prove their point. Naging mas mapangahas ang magkabilang panig tungkol sa isyu. Ang pagha-hack ay naging paraan ng pagiging makabayan at ang pagsusulat ng mga kabataang blogger ay naging halimbawa ng cyberactivism.

Ang ilan, gumuhit pa ng mga mapa at nagphotoshop ng mga litrato upang ipakita ang kanilang saloobin. Ito ay palitan ng mga “meme” at nagugustuhan natin ang mga nangyayari.

pagdating ng mga tsino sa pilipinas-20pagdating ng mga tsino sa pilipinas-55pagdating ng mga tsino sa pilipinas-13

Clearly, the internet has leveled the playing field even in political conflicts like the Scarborough Standoff.

One thought on “pagdating ng mga tsino sa pilipinas”

  1. You just have to impress them with good looking pictures or video, send them attractive messages or gifts. We kindly support you in any problem of the site and we love to hear your feedback.